Cecyliada 2017

W sobotę, 18 listopada, dzieci naszej parafii wzięły udział w 9-tym fastiwali religijnej pieśni w Bóbrce. Patronem tego konkursu jest św. Cecylia, dlatego festiwal  ten taki nazywamy – Cecyliada.
W festiwalu wzięło udział dużo dzieci z różnych parafii Ukrainy.  My wzięliśmy udział w tym festiwalu po raz pierwszy.  Nasza grupa nazywała się „Dzieci Maryi”. Nasz występ był oceniony i otrzymaliśmy trzecie miejsce.
Dzieci weseliły się, śpiewały, tańcowały i doświadczyły wielu nowych wrażeń.
Dziękujemy proboszczu i bratu Tadeuszu, za zawiezienie nas na ten konkurs.