Peregrynacja

W sobotę, 2 września, do naszej parafii przybyła figura Matki Bożej Fatimskiej. Parafianie przywitali Maryję pieśniami. Później z prośbą o wstawiennictwo do Matki Bożej zwróciły się rodziny naszej parafii. Młodzież prosiła pomocy w życiu oraz dziękowała za łaski i dobroć. Dzieci przyniosły kwiaty.

Figura Matuchny Fatimskiej podróżuje po Ukrainie już 5 rok, a województwo Lwowskie jest dwudziestym pierwszym, do którego przybyła Matka Boża.

Historia objawienia Matki Bożej w Fatimie jest dowodem, że my wszyscy jesteśmy pod Bożą opieką, potrzeba jednak pamiętać o tym i dziękować.

My parafianie, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy możliwość być przy Marii. Mieliśmy także możliwość pomodlić się przy relikwiach św. Jana Pawła II i dzieci, którym objawiła się Matka Boża w Fatimie. Za to wszystko dziękuje my księdzu Włodzimierzowi Osice, ze zgromadzenia pallotynów, który przywiózł figurę, oraz naszemu proboszczowi.

Prosimy u Maryi pokoju dla naszego kraju, szczęścia dla każdego domu. Nawet proste słowa, wypowiedziane z wiarą, mają wielką siłę i mogą zmienić światy, ważne by wierzyć.

Anastazja Nowosad