Kwatera wojenna żołnierzy Wojska Polskiego

Na cmentarzu w Busku na, odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie wyremontowanej kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego, poległych w walkach z bolszewikami w wojnie 1919-1920 roku.

W kwaterze tej pochowani są. żołnierze Wojska Polskiego polegli w obronie Buska. Po procesie weryfikacji do znanej listy nazwisk poległych żołnierzy, udało się trwale upamiętnić nazwiska 23 żołnierzy. Uzupełnione zostały dane osobowe żołnierzy (daty śmierci, numeracja i nazwy formacji wojskowych). Pozostali wciąż pozostają nieznani.

W uroczystości udział wzięli m.in. konsul generalny RP we Lwowie pani Eliza Dzwonkiewicz, Prezes i przedstawiciele Organizacji opieki nad grobami wojskowymi ze Lwowa oraz przedstawiciele organizacji Wolność i Demokracja z Polski.

Odnowioną kwaterę żołnierzy poświęcił ks. Proboszcz parafii w Busku ks. Jan Stachura MS.