View Post

Krzyż „Papiernia” na Lipiebokach

Jak twierdzi duchowny Omelian Petruszewicz ojciec pierwszego prezydenta ZUNR, w pobliżu fabryki – papierni istniała w Średniowieczu jakaś cerkiew, póżniej na jej miejscu, dla upamiętnienia tego, postawiono wykuty w kamieniu, masywny pamiątkowy przydrożny krzyż – …

View Post

Średniowieczna, przydrożna figura przy drodze na Rokszyn

Można mniemać, że istniejąca pierwotnie polska inskrypcja na tej figurze, mieszcząca się poniżej daty jest zatarta i zniszczona, także podstawa krzyża, pierwotnie zapewne płaska została uformowana w formie tryzuba. W lekkomyślny sposób zostały zatarte i bezpowrotnie …

View Post

Kapliczka Świętego Jakuba, na Lipiebokach

Na Lipiebokach, w pobliżu posesji Papierni zachowała się Średniowieczna kapliczka Świętego Jakuba, wybudowana w 1855 roku. Figura przedstawia postać Matki Boskiej, ze złożonymi do pacierza rękami, u jej stóp, na cokole motyw węża. I tylko …

View Post

Kapliczka na Wolanach, w pniu dębu

Przy cerkwi Świętego Onufrego istnieje mały cmentarzyk, a przy dróżce do cerkwi pomiędzy dębami zachowała się oryginalna kapliczka z rzeźbą ludową, pochodząca z 1864 roku, wykonana w pniu kilkuset letniego dębu, patrz Zdjęcie 4 i …

View Post

Czerwony Krzyż – przy drodze do Krasnego

Ten pamiątkowy przydrożny krzyż stał za naszych czasów, postawiony w okresie międzywojennym, po lewej stronie drogi do Krasnego – ul. Dominikanów, na początku skotni, mniej więcej w połowie drogi pomiędzy młynem, a początkiem ulicy Sokoła, …

View Post

Figura Świętego Jana na Niemieckim Boku

Na początku Niemieckiego Boku na skrzyżowaniu z drogą główną stała figura Świętego Jana, podobna do tej – patrz zdjęcie i zawsze mówiło się nie inaczej tylko, koło ” Świętego Jana”. Było to centrum Niemieckiego Boku, …