Święta Wielkanocne

Święta Wielkanocne są najważniejszymi obchodami dla chrześcijan w ciągu roku liturgicznego. W czasie tych Świąt wspominamy przejście Jezusa Chrystusa ze śmierci do życia, co jest również zapowiedzią i nadzieją wszystkich wierzących w zmartwychwstanie ciał i życiem wiecznym.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i pomoc w czasie tych dni.

Życzymy również aby Zmartwychwstały Pan prowadził nas drogami wiary gdzie będziemy potrafili kochać Boga całym sercem a bliźniego jak siebie samego.

Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! Alleluja!