Szkoła Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji

W dniach 25-27 stycznia 2019r. odbyła się zimowa sesja Szkoły Życia Chrześcijańskiego i Ewangelizacji (Szkoła Maryi). Przez trzy dni modlitwy, konferencji oraz wspólnych spotkań uczestnicy mogli bardziej wzrastać w wierze i miłości do Boga i bliźniego.