Boże Narodzenie

Uroczysta Msza św. Narodzenia Pańskiego 25 grudnia, w parafii św. Antoniego z Padwy w Olesku, odprawiona przez proboszcza, ks. Jana Stachurę MS, po raz pierwszy od wielu lat była odprawiana przed kościołem św. Antoniego podczas opadów śniegu.

Świątynia nie została zwrócona społeczności. Przez wiele lat odprawialiśmy w kaplicy św. Anny na zamku w Olesku, gdzie nie można było sprawować Pasterki, ale można było odprawiać w niedziele i większe święta.

Dla naszej wspólnoty tak jak dla Jezusa w Betlejem, nie było godnego miejsca celebrowania Narodzenia Chrystusa.