Jasełka

Dzisiaj 24 grudnia 2018r., w kościele św. Stanisława przed mszą św. o 23:30, młodzież i dzieci wystąpiły w scence jasełek.

Dzieci, w swej wrodzonej szczerości i prostocie, odtworzyły i uwielbiały majestatyczne wydarzenie wcielenia Syna Bożego i Jego narodzin na ziemi z Maryi Dziewicy.

W deklamowanych świątecznych wierszach i kolędach były wezwania do radości serca z powodu narodzin Zbawiciela świata.