W każdy piątek o godzinie 20.00 w salce parafialnej chętni parafianie gromadzą się na czytaniu i rozważaniu Słowa Bożego. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnoty kręgu biblijnego. Poprzez medytację Słowa Bożego pogłębiamy swoją wiarę i przynależność do naszego Pana i Zbawiciela. W Piśmie Świętym czytamy: „Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca”. Hbr 4,12