Wikary

21 czerwca swoją posługę duszpasterską w naszej wspólnocie parafialnej w Busku rozpoczął ks. Ivan Strogush MS, który był wyświęcony 19 maja 2018 roku w Dębowcu. Pochodzi z Łanowic na Ukrainie.

Życzymy mu owocnej posługi w naszej parafii w Busku