Odpust w Olesku

W środę, 13 czerwca 2018r. odbył się odpust na cześć św. Antoniego z Padwy w Olesku.

Uroczystości przewodniczył wice-dziekan Hołdowicz Michał wraz z księżmi z Złoczowskiego dekanatu. Kazanie wygłosił ks. Tomasz Krzemiński MS.

Na zakończenie uroczystości odbyło się poświęcenie lilii i błogosławieństwo dzieci.