Adopcja

W naszej parafii Św. Stanisława w Busku odbyło się uroczyste podjęcie DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO.  O godz. 18:00 została odprawiona uroczysta Msza św., którą celebrował proboszcz parafii: ks. Jan Stachura i to on przyjmował deklarację od  osób przystępujących do Duchowej Adopcji.  Teraz każdy kto złożył przyrzeczenie będzie przez 9 miesięcy  codziennie odmawiał modlitwę w intencji poczętego dziecka, jedną tajemnicę różańca oraz będzie  podejmował dobrowolne postanowienie na rzecz wybranego przez Boga poczętego dziecka.