Spotkanie dekanalne.

Spotkanie rozpoczęło się wspólną modlitwą. Po modlitwie była okazja do spowiedzi. Następnie był centralny punkt dnia spotkania – Eucharystia, prowadzona przez ks.Wiktora Antoniuka wraz znim koncelebrowali kapłani z dekanatu Złoczów. Po Eucharystii odbyła się konferencja prowadzona przez Dziekana ks. Wiktora Antoniuka.

Po konferencji odbyło się spotkanie, na którym omawiano sprawy bieżące, a dzień zakończył się wspólnym obiadem, przygotowanym przez proboszcza ks. Józefa Kuca parafii św. Stanisława w Dunajowie.