Wielki Czwartek

Liturgia Wielkiego Czwartku upamiętnia Ostatnią Wieczerzę Jezusa i jego uczniów. W dniu tym Kościół również wspomina ustanowienie sakramentu Eucharystii i kapłaństwa. Z tej okazji parafianie złożyli życzenia całej naszej wspólnocie zakonnej. Po liturgii wieczerzy Pańskiej Najświętszy Sakrament został przeniesiony do ciemnicy, gdzie wierni mogli adorować Jezusa. Ciemnica jest miejscem symbolizującym pojmanie i uwiezienie Jezusa przed wydaniem wyroku w Wielki Piątek skazującym Jezusa.