Nowi kandydaci i ministranci

W niedzielę 3 września 2017 r. ilość kościelnej służby w parafii św. Stanisława w Busku zwiększyła się.

Dwóch chłopców: Andrzej Fedirko i Witalij Kiser otrzymało białe komże i złożyli przyrzeczenia, że od dzisiaj przez cały rok będą starali się sumiennie przygotowywać się, by w przyszłości zostać ministrantami.

Tego samego dnia Liturgiczna Służba Ołtarza naszej parafii św. Stanisława zwiększyła się o czterech nowych ministrantów. Maksym Charyton, Włas Andrijczenko, Justyn Andrijczenko i Dawid Tymczyna złożyli uroczystą przysięgę ministranta. Po przyjęciu w grono ministrantów i błogosławieństwie, chłopcy aktywnie asystowali we mszy świętej.