Niedziela Świętej Rodziny

W pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu Kościół Katolicki obchodzi niedzielę Świętej Rodziny.  Jan Paweł II przypomniał kiedyś, że Święta Rodzina z Nazaretu jest wzorem dla wszystkich rodzin chrześcijańskich. Mimo, że Maryja z Józefem doświadczyli tak wielu przeciwności są dla nas przykładem wierności codziennym obowiązkom, wielkodusznego otwarcia się na potrzeby innych oraz radosnego wypełniania woli Bożej.

12435766_974983412577018_673175984_n

12431355_974983339243692_875585469_n

Tego dnia w naszych kościołach kapłani udzielają rodzinom specjalnego błogosławieństwa.